Munch Museet

01

Tilbudsfasen

Vi i Norfug jobber inn mot Dofin og følger alle statlige regler for anbudsfasen

02

Prosjektstyring

I Norfug jobber vi etter Standard Prosjekt metodikk

03

Leveranse

Vi i Norfug jobber tett med leverandør og leverer alltid i henhold til tidsskjema